บทความที่ 1

                         โครงการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

 เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ป ต ท .สำรวจ และ ผลิต ปิโตรเลียม จำกัด

http://www.amptronth.com/service

16 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 527 ครั้ง