บทความที่ 3

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง

ห้องควบคุมหลัก ที่ติดมิเตอร์ Ai205

 ดึงข้อมูลของมิเตอร์ Ai205 จาก Lognet

16 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 505 ครั้ง