บทความที่ 4

โรงแรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท (สาขาภูเก็ต ป่าตอง)

สถานที่ตั้ง

ห้องควบคุมหลัก ที่ติดมิเตอร์ Ai205

 ดึงข้อมูลของมิเตอร์ Ai205 จาก Lognet

16 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 553 ครั้ง