เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท แอมพ์ทรอน อินสทรูเม็นทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533

บริษัท แอมพ์ทรอน อินสทรูเม็นทส์ (สิงคโปร์) จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525

บริษัท แอมพ์ทรอน อินสทรูเม็นทส์ (มาเลย์เซีย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528

บริษัท แอมพ์ทรอน อินสทรูเม็นทส์ (อินโดนีเซีย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534

การบริการ

1 อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องวัด

2 เครื่องมือทดสอบไฟฟ้า

3 ระบบมอนิเตอริ่ง ระบบเก็บค่าไฟอัตโนมัติ

4 คาลิเบตชั่นเซอร์วิส มิเตอร์TOU มิเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ รีเลย์ ทรานสดิวเซอร์ ซีที

5 งานบำรุงรักษา ติดตั้งไฟฟ้าโรงงาน

READ MORE


28 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 626 ครั้ง