เว็บมิเตอร์

         เว็บมิเตอร์ แพลตฟอร์มบนเว็บสำหรับผู้ใช้ทุกคนสามารถดูการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ของทุกโครงการได้จากทุกที่ ข้อมูลพลังงานของสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบหลักจะถูกรวบรวมผ่าน Power Meter และ Aculink810 ซอฟต์แวร์การรายงานและการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังสร้างแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบ การรายงาน และการแจ้งเตือนด้านพลังงาน                     

        ผู้ประกอบการอาคารและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถรวมข้อมูลด้านพลังงานได้อย่างง่ายดายสำหรับการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการจัดการ รายละเอียดและรายงานสามารถพิมพ์ และอีเมลเพื่อการใช้งานต่อ

 
 


03 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 3550 ครั้ง